Keresés az oldalon:

Támogatóink

Honlapk�sz�t�s, weboldal programoz�s kedvez� �ron


Regisztráció

Helyezze el üzleti ajánlatát 4 képpel ingyen, havi hosszabbítással korlátlanul.

Részletek az ÁSZF menüpontban!


* Vezeteknév:
* Keresztnév:
* Cégnév:
* Adószám:
* Település:
* Irányítószám:
* Megye:
* Cim:
(?)InformationInformációKitöltése ajánlott. Ha kitölti megjelenik az adatok között. Telefon: InformationInformációKitöltése ajánlott. Ha kitölti megjelenik az adatok között.
Fax:
(?)InformationInformációNem jelenik meg az ajánlatban. Az érdeklődők az oldalon keresztűl tudnak üzenni. * E-mail: InformationInformációNem jelenik meg az ajánlatban. Az érdeklődők az oldalon keresztűl tudnak üzenni.
(?)InformationInformációA jelszó minimum 4 betü legyen. * Jelszó: InformationInformációA jelszó minimum 4 betü legyen.
* Jelszó ismét:
Ellenőrző kód. Végezze el a műveletet és másolja a jobb oldali mezőbe. 2 + 9 = InformationInformációEmberi felhasználó azonósítása. Végezze el a műveletet és másolja a mezőbe.
Hírlevél: Igen! Szeretnék hirlevelet kapni!
Kategóriák kiválasztása, módosítás belépés után lehetséges. (belépés, majd hírlevél menüpont)

Belépés után a meglévő ajánlataihoz tud képet feltölteni a 'meglévő ajánlat módosítása képfeltöltés' menüpontok segítségével
Adatvédelmi irányelvek: A regisztrációval elfogadom az adatvédelmi irányelveket, a jogi nyilatkozatot és az Általános szerződési feltételek

Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.uzletiajanlat.com. címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a jelen oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő:adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (ADÓ-Euró Kft.), az adatkezelő elérhetősége: iroda@uzletiajanlat.com

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.uzletiajanlat.com. Regisztrációja, és hírlevél küldése, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

- A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
- Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
- Az adatlapon megadott adatok regisztrációt, és hírlevél küldést szolgálják.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. Regisztráció

A regisztráció a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Ennek során a felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

Felhasználói név: a későbbiekben ez jelenik az ügyfél belépésekor ezáltal lehetséges a felhasználó azonosítása. Ez más felhasználó számára nem látható.

E-mail cím és jelszó: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkező értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni. A jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.

Lakhely: Amennyiben felhasználó megadja lakhelyét, az látható lesz a többi felhasználó számára. Az ország megadása kötelező.

Egyéb személyes adatok: A regisztrációs oldalon esetleg megjelenő egyéb adatok kitöltése nem kötelező. Ezen adatokat a szolgáltató az oldalon nem tünteti fel, azokat csak a Felhasználási feltételekben, valamint jelen szabályzat 8. pontjában írt célokra használja fel.

5. Felhasználói adatlap, profil létrehozása és módosítása

A felhasználók a belépést követően, önkéntes jelleggel, kitölthetik adatlapjukat, illetve létrehozhatják saját profiljukat. A megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, vagy törölheti.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlapok tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, az adatkezelő a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, "újdonságok" elnevezésű üzenő-oldalon tájékoztatja. A szolgáltató nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

6. Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe, ehhez a felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzá járul.

8. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.

A Felhasználási feltételekben foglalt esetekben az adatkezelő, mint szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön.

Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www uzletiajanlat.com oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait az 5. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.

13. Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: 40776.

14. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011.évi 112 CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz.Az uzletiajanlat.com tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak megtekintése, böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

Az uzletiajanlat.com előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. Az uzletiajanlat.com azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra - Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Az uzletiajanlat.com weboldal tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Ha a törvény másként nem rendelkezik- az uzletiajanlat.com semmilyen természetű garanciát nem vállal Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

Az uzletiajanlat.com fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse. Az uzletiajanlat.com nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

Az uzletiajanlat.com honlapján esetleg említésre kerülő, megjelenő, védett névvel és logóval rendelkező cégek nevei és logói az adott cégek védjegyei.

Az uzletiajanlat.com nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez az uzletiajanlat.com weboldalai kapcsolódnak.

Mivel az uzletiajanlat.com nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, így a uzletiajanlat.com nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, az uzletiajanlat.com honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy az uzletiajanlat.com azt - minden felelősség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a uzletiajanlat.com-t.

..Az Adó-Euró Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Madách u. 69., adószám: 13581390-2-11, cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, cégjegyzékszám: 11-09-011121) (a továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (a továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.uzletiajanlat.com honlapon (a továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk egyéni, vállakózok, Kkt, Bt, Kft, Rt, Nyrt, alapítványok, állami cégek, egyesületek, és egyéb cég formájában működő, belföldi és külföldi vállalkozások részére, hogy weboldalunk segítségével megtalálják a számukra legkedvezőbb üzleti partnert.

Magánszemélyek oldalunkon üzleti ajánlatot nem helyezhetnek el.

Oldalainkon nem kívánunk teret adni végrehajtás, felszámolás, magántulajdonban lévő ingatlanok, eladása, bérbeadása, MLM, magánszemélyek, párkereső, álláskereső, pilótajáték, kétes eredetű pénzügyi tanácsadó, szex , erotikus ("táncos") típusú "állás" üzleti ajánlatoknak, továbbá törlünk minden a jó ízlést sértő és bármilyen módon törvénybe ütköző hirdetést is.

Az www.uzletiajanlat.com oldal fenntartja a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján, az üzemeltetők számára üzleti szempontból nem előnyös ajánlatokat törölje. A fent említett rendelkezés elsősorban az ingatlan, és a szolgáltatói szektorra, vonatkozik. Pl. az ingatlan nem ipari, jellegű, és nem haladja meg a 100 millió forintot stb. Pl. A szolgáltatóknál valamely fizetős rendezvény reklámozása a cél stb. A szerkesztőség nem zárkózik el ezen tartalmú ajánlatok megjelenítésétől, de minden estben az ajánlatevő részéről, kapcsolatfelvétel szükséges a megadott elérhetőségeken.

Ingyenesen helyezheti el 3db üzleti ajánlatát oldalunkon 4db fényképpel, korlátlan ideig. A duplikálás nem megengedett. Az üzleti ajánlatának megújítása 30 naponként lehetséges

Üzleti ajánlatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti rendszerünkből.

Cégét reklámozhatja bannert helyezhet el oldalunkon bővebben a médiaajánlat menüpont alatt.

________________________________________________________________

Az üzleti ajánlatok, árajánlatkérések adatai mindenki számára hozzáférhetőek és nyilvánosak.

Az oldalainkon elhelyezett üzleti ajánlatok valóságtartalmáért, hitelességéért, és ezen információk miatt esetlegesen bekövetkezett anyagi károkért az oldal üzemeltetője sem anyagi, sem erkölcsi kártérítést nem vállal. Az oldalt minden felhasználó saját felelősségére használhatja, adataik nyilvánosak, és mindenki számára hozzáférhetőek.

 

Kérem, töltse ki az ürlapot hogy oldalunkon üzleti ajánlatot helyezhessen el. Ha végzett akkor az oldal alján kattintson a Regisztrál gombra. További utasításokat kap email címének ellenőrzéséhez.

Támogatóink  


  


  


Hirdessen itt!


Adatvédelmi irányelvek  |   Jogi nyilatkozat  |   Általános szerződési feltételek  |   Hírlevél  |   Médiaajánlat  |   Kapcsolat